Wat doet Waterschap Rivierenland?

We onderhouden en verbeteren de rivierdijken. Zonder deze dijken zou het rivierengebied regelmatig onder water lopen. Daar wonen bijna een miljoen mensen. We zorgen ervoor dat onze dijken in topconditie verkeren. We beheren ruim 400 kilometer aan rivierdijken, meer dan enig ander waterschap.
De meeste dijken liggen er al zeven eeuwen en al die tijd is eraan gewerkt. Ook nu staat een aantal dijkversterkingen op stapel. Dat is nodig: als gevolg van klimaatverandering krijgen de grote rivieren in Nederland steeds vaker te maken met extremen in hoog en laag water. Met de dijkversterkingen zorgen we ervoor dat de dijken ook in de toekomst voldoende veilig zijn. » Lees hier meer over de dijkversterkingen in rivierenland. 1. De Diefdijk is smal en huizen staan er vlak langs. De dijkversterking hield daar rekening mee.

 2. Werkzaamheden aan de Lekdijk bij Schoonhovenseveer.

 3. Hoogwater op de Waal bij Heesselt, januari 2018.

 4. Bij Wamel overstroomt de Waal de uiterwaarden, gezien vanaf de hogere Waalbandijk.

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Als het spannend wordt en het water op de rivieren hoog tegen de dijken staat, dan begint onze dijkbewaking. Zo’n 300 vrijwilligers en collega’s vormen ons ‘dijkleger’. Bij weer en wind inspecteren zij onze dijken op schades, vanuit zes uitvalsbases (dijkposten). De dijkwachten weten waar ze op moeten letten en hoe ze risico’s moeten rapporteren. Waar nodig nemen we maatregelen, bijvoorbeeld door wellen op te kisten (tegendruk voorkomt dat water te hard onder een dijk door stroomt) of steunbermen aan te leggen (extra gewicht maakt de dijk snel sterker). » Lees hier meer over onze dijkbewaking.

 1. Dijkwachten kijken uit over de Lek, bij een oefening in 2018.

 2. In de droge zomer van 2018 controleren dijkwachten de polderkades in de Alblasserwaard op scheuren.

 3. Dijkwachten controleren de Waaldijk bij Varik, tijdens een oefening in 2017

 1.  
 2.  
 3.