Contact

Heb je een tip of een opmerking over deze site of de campagne '#tothier'? Laat het ons dan weten via Facebook of Twitter!

Twitter icoon
Facebook icoon


Disclaimer

Rechten

De inhoud van deze site (zoals campagnelogo, teksten en afbeeldingen) is auteursrechtelijk beschermd. Deze rechten berusten bij Waterschap Rivierenland, tenzij anders vermeld. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Waterschap Rivierenland is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.


Gegevens op deze website en de app #tothier

Op deze site en op de app #tothier staat informatie over overstromingen en mogelijk handelingsperspectief. Hierbij is gebruik gemaakt van data van het Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen.In de disclaimer van de website overstroomik.nl staat meer informatie over de toepassing van deze data.


Privacystatement Waterschap Rivierenland
Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze site en andere online middelen. Persoonlijke informatie behandelen wij vertrouwelijk. Je krijgt altijd inzage in jouw gegevens als je daarom vraagt. En als jij wilt, verwijderen wij deze gegevens. » Hier leggen wij uit welke gegevens wij van jou online krijgen en hoe we daar mee omgaan.